Trường chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu

(ictBL) - 10:32 09/05/2018 - Xem: 773

Trung tâm đã hợp đồng xây dựng website Quản lý văn bản điều hành tại địa chỉ http://qlvbdh.tct.baclieu.gov.vn theo yêu cầu của Trường chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu

Xem tập tin đính kèm để biết thêm chi tiết

  1. ND20180509103259

Xem nhiều

Mới nhất