Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu

(ictBL) - 10:29 09/05/2018 - Xem: 275

Trung tâm đã hợp đồng xây dựng website https://baclieu.bhxh.gov.vn và phần mềm "Tra cứu thông tin và lấy ý kiến người dân dành cho máy kios" cho khách hàng

Xem tập tin đính kèm để biết thêm chi tiết

  1. ND20180509102902

Xem nhiều

Mới nhất