Phần mềm quản lý quán cafe

(ictBL) - 16:51 08/05/2018 - Xem: 538

PHẦN MỀM QUÁN CAFE

1. MÔ HÌNH:

 

 

2. TÍNH NĂNG LIÊN QUAN ĐẾN KHÁCH HÀNG

 

- Cho phép đi món khác, hu bàn khi B phận pha chế chưa thc hiện pha chế xong món theo yêu cu;

- Cho phép thêm món trong quá trình đang dùng món;

- Cho phép Chuyển bàn, Nhập bàn, Ghép bàn, Tách bàn; phn mm t động tính li thc đơn và biên lai thanh toán;

3. TÍNH NĂNG LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN VIÊN PHỤC V

 

- Cho phép phân khu vc ph tch cho tng nhân viên, thng kê bán hàng theo từng nhân viên;

- Cho phép người qun lý chấm công hàng ngày, in bng chấm công và tính lương dựa trên ngày công, doanh thu bán ca nhân viên;

- H tr các thiết b cm ng giúp cho nhân viên th nhanh chóng chuyn thc đơn đến B phn pha chế; giảm thời gian và phc v khách tt hơn.

4. TÍNH NĂNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯI QUN LÝ

 

- Cho phép thng kê bán hàng theo từng nhân viên, theo ngày bất k, theo khu vc đ t đó đnh hưng phc v tt hơn;

- Cho phép người qun lý thc hiện chm công, qun lý theo dõi ngày công ca nhân viên;

- H trợ thng kê chi tiết các thc đơn khách đặt thưng xuyên, các bàn có doanh thu cao.

Xem nhiều

Mới nhất