Phần mềm quản lý xe khách, lưu số điện thoại gọi đến, tra cứu thông tin hành khách...

(ictBL) - 16:51 08/05/2018 - Xem: 643

PHẦN MỀM QUẢN LÝ XE

1. MÔ HÌNH:

2. CÁC CHỨC NĂNG QUN THÔNG TIN:

 

2.1. Đi với Xe:

 

- u tng tin v xe: s xe; loi xe (ghế ngi/giường nm,...); Số ch; ngày bắt đu và ngày hết hạn đăng kim; ngày bt đu và hết hạn bảo him; các tng tin khác...

 

- H tr nhc nh: sắp đến ngày hết hn đăng kim, ngày hết hạn bo hiểm (báo trước trên màn hình trước ngày hết hn 07 ny ).

 

- Qun lý gi xut phát mi ngày: khi Xe đã xut phát s tđng khóa chc năng đăng ký.

 

2.2. Đối với Tài xế:

 

- u thông tin nhân thân: h tên; mã s nhân viên; s CMND; năm sinh; quê quán; địa ch thưng trú; điện thoi liên hệ...

 

- Xếp hng: tài xế/ph xế.

 

- Thng kê s chuyến đã đi theo tun, tháng, năm.

 

2.3. Đi với Người đăng ký:

 

- u thông tin mi hành khách bao gồm: H tên, s đin thoi, địa ch.

 

3. CÁC CHỨC NĂNG QUN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ:

 

- Tiếp nhận ni dung đăng ký xe:

 

+ Ngày gi liên hệ đăng ký;

 

+ H tên, đa ch người đăng ký;

 

+ H tên hành khách;

 

+ Tuyến đăng ký (tnh đến);

 

+ Số lưng đăng ký;

 

+ V trí ghế/giưng;

 

+ Số xe đi;

 

+ Gixut bến (hin t đng);

+ Thông tin rước khách và yêu cầu phc v ca khách (nếu có).

 

- Chc năng hủy đăng ký (có lưu li thông tin hu).

 

- Chc năng thay đổi/chỉnh sửa ni dung đăng ký.

 

- Quản lý đăng theo tuyến xe, s xe, gi xut bến.

 

- Chc năng tự động nhận din cuc gi:

+ T đng nhận s đin thoi đến lưu vào phần mm: s điện thoi, ngày gi gọi... (trưng hp s đin thoi này đã được cp nht thông tin thì s hiển th toàn b ni dung thông tin người đăng đã lưu).

 

+ Hiển th thông tin cuc gọi đến tại giao diện Đăng ký xe (đ nhân viên cung cp thông tin và đăng ngay cho khách trong lúc đang đàm thoi).

 

- H trợ nhp thông tin hành khách ln đu, h trợ nhập nhiu s đin thoi cho 01 hành khách.

 

- Hiển th danh sách các cuc gi đến theo từng line đin thoi trên màn hình khi hành khách gi đến và cho phép nhp thông tin trc tiếp ca hành khách.

 

4. CÁC CHỨC NĂNG THNG KÊ:

 

- Thống kê theo chuyến: tng s chuyến theo khong thi gian t chn (h trthống theo tng xe hoặc tổng s xe).

 

- Thống kê theo tuyến: tng s chuyến xe đến tnh (thống theo khoảng thi gian tự chn).

 

- Thng kê theo xe:

 

+ Thông tin chi tiết mi chuyến đi (tài xế; ph xế; ngày gi đi; s hành khách trên mi chuyến; danh sách hành khách mi chuyến).

 

+ Tng s chuyến đi trong khong thời gian tự chn.

 

+ Tng s t đến tương ng vi mi tỉnh thành.

 

- Thng kê theo hành khách: thng kê Người đăng ký nhiu nht theo th tự tnhiu đến ít trong khong thời gian t ch(thống theo tên người đăng ký).

 

- In danh sách tài xế, ph xế và hành khách trước khi xe xuất bến.

 

- In lại danh sách hành khách theo từng tuyến đi với mi xe vào bt cứ thi điểm nào khi có nhu cầu.

 

Xem chi tiết file đính kèm bên dưới....

  1. ND20180509150328

Xem nhiều

Mới nhất