Phần mềm tra cứu thông tin và lấy ý kiến người dân

(ictBL) - 09:16 10/05/2018 - Xem: 647

Phần mềm được xây dựng và triển khai trên các máy Kios đặt tại các điểm giao dịch ở các Bệnh viện. Phần mềm có chức năng tự động cập nhật các thông tin mới thông qua internet; giúp nhanh chóng cập nhật thông tin, kiểm tra chất lượng, ý kiến phản ảnh của khách hàng,...

Một số hình ảnh minh hoạ:

Xem nhiều

Mới nhất